1 2 3 4 5 6 7 8 9

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAPALVELUT

Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä, kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, on toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi  ryhdyttävä viipymättä.

Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaan on tällöin tutkimuksissa oltava mukana ulkopuolinen asiantuntija. Sertifioitu rakennusterveysasiantuntija (RTA) täyttää Asumisterveysasetuksen mukaiset edellytykset tutkinto- ja osaamisvaatimusten sekä työkokemuksen osalta ja voi toimia yksin ulkopuolisena asiantuntijana sisäilmaongelmiin liittyvissä tutkimuksissa.

Tutkimukset suoritetaan aina käyttäen Asumisterveysasetuksen mukaisia menetelmiä ja Terveydensuojelulain nojalla asumisterveystutkimuksiin hyväksyttyjä laboratorioita.

Olemme palveluksessamme aina, kun tarvitsette puolueettomia, luotettavia ja viranomaisvaatimukset täyttäviä selvityksiä asuntojen ja muiden oleskelutilojen kuntoon ja olosuhteisiin liittyvissä ongelmissa. Yksinkertaistettuna, selvitämme, mitä vaurioita ja epäpuhtauslähteitä rakennuksessa
esiintyy, minkälaisina pitoisuuksina sekä sen, voiko asunnossa oleskelevat niille altistua.

Luonnollisesti olemme apunanne myös tavanomaisissa rakennusten kuntoon liittyvissä tutkimuksissa ja tarkastuksissa.

Mikäli teillä on asiaan liittyvää kysyttävää, olkaa yhteydessä:

 

Jussi Salmi

RTA (C-25708-26-20)

044 079 7468